Ebirribe – Piran 6-30. Junij 2017

EBIRRIBE – Piran 6. junij – 30 junij 2017

3 elementi

Sculptur by Marco Milcovich

Kamen je svetost številnih izročil in uživa naklonjenost najvišjega božanstva.Simbolizira veličastnost, trajnost,sinonim moči tako moralne, kot fizične.Razvoj in napredek družbe je ozko povezan z odkrivanjem in razvojem uporabe kamna , lesa , in železa. Naravna gradiva je človek prvotno uporabljal iz bližnje okolice in tako z ustvarjalnostjo zviševal raven v umetnosti.Ti 3 ELEMENTI so eni od najbolj pomembnih odrazov človekove oblikovaske tvornosti.

Marco Milchovich prav kamen in les , ki nosi v sebi elemente kiparstva na najbolj posrečen način izpoljnjuje v likovne praznine z neslutenimi možnostmi izražanja pa lahko občutimo trenutke življenja rib v vodi v svoji brezmejni raznolikosti gibanja izrazov , do končne poti na krožniku.Z vsem spoštovanjem do hrane avtor rib ne uživa , uživa pa v občudovanju njihovih popolnih oblik in gibanja ,v zelo dramatičnem in negotovem ozračju.To je nov vidik protest umetnika , svobodnega kakor še nikoli , pa tudi samotnega kakor še nikoli .

Kipar razkriva obstoj številnih vzporednih poti življenja rib , ki so hkrati kompleksne in sugestivne ,

Happy fish by Marco Milcovich

prežete z novih imaginarnim in artikulacijskimi paradigmami ne glede na to , ali nadgrajujejo klasične moderne motivne sklope ali izumljajo nove ikonografske vzorce .Povedano tudi drugače , da je Milchovichev sodobni svet in bivanjsko resničnost še zmerom in nekonvencionalna , v žlahtnem duhu humanističnega izročila in kritične distance do že vidnega in povedanega . Ne zanima ga namreč odslikavanje fizične pojavnosti likov , ampak se osredotoča na pripovedne in simbolne razsežnosti upodobitev , za katere marsikdaj najde , iztočnice v preprostih anekdotičnih dogodkih in pojavih .
Preučevanje umetnosti kiparstva je neločljivo prepleteno v obsežno poglavje . Njihova raznovrstnost je posledica vsebinske in oblikovne širine , iz katere se navdihuje sodobni umetnik . Kot je trdil Constantin Brancusi :da je ni resnične zunanje oblike , temveč BISTVO STVARI. Milchovich ustvarja preproste , jasne, absolutne in prvotne oblike z izbranim materialom ter teksturo , barvo , ki spominja na tehnične oblike , in se ostro odmika od teorij . To vrstno ustvarjanje je s skrajno svobodnostjo v čistih ritmih in abstraktno izraznih oblikah pripeljal do vrašanja sorazmerja med notranjim in zunanjim prostorom .Skulptura je prekoračila meje v želji po novih plastičnih oblikah in novi prostorski razčlenjenosti in se zavihtela v nove izrazne možnosti…NOV ESTETSKI SMISEL .

Fish kiss by Marco Milcovich

RIBE… se zdijo samoumevne s formalno veselo ali tragično govorico , ki še vedno lahko spreobrne v svoje nasprotje , v zelo resen , celo tragičen vidik resničnosti , ki jo živimo , njenih zagat in protislovij .Medtem pa smo v civilizaciji priča velikanskemu uničevanju naravnih virov , voda , habitatov zaradi tehničnega napredka , lova itn…in ko je industrijsko oblikovanje razširilo v splošno rabo nov estetski smisel , se umetnost razodeva v svoji naravi ustvarjalnega osvajanja , vendar je to prizadevanje ravno zdaj tako težavno , nemirno in naporno , kakor ni bilo še nikoli .
Zaželimo si da razmerje med nami in kipi ostane ves čas dinamično in obojestransko : ne le , kaj nam ponuja , ampak tudi kaj mi gledalci , lahko storimo za njih, da bi jih razumeli in ohranili v izkušnji , spoznanju in spominu .
Mag. Bojan Mavsar akad. kipar